Sosiaalitoiminta

Sosiaalilautakunta

Seurakunnassa toimii sosiaalilautakunta, jonka jäseniä ovat hallintoneuvoston sosiaalisten asioiden hoitaja, seurakunnan palveluohjaaja sekä edustajat seurakunnan hyväntekeväisyysyhdistyksistä Judiska Fruntimmers Välgörenhetsföreningistä, Gemilus Hasodimista sekä Bicur Cholimista.

Seurakunnan palveluohjaaja palvelee, neuvoo ja auttaa luottamuksellisesti toimeentulo- ja sosiaaliavustuksiin sekä hakemusten täyttämisiin liittyvissä kysymyksissä kaikkia seurakuntalaisia, jotka tarvitsevat apua. Hän toimii myös seurakunnan ylläpitämän Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun kuraattorina.

Yhteydenotot puhelimitse: 050 344 0476.

 

Kotouttaminen

Seurakunta on järjestänyt talvella 2015 seurakunnan uusille aikuisille ja erityisesti ei suomea äidinkielenään puhuville jäsenille pilottiprojektina kotouttamiskurssin nimeltä KotiKlinikka - HomeClinic. Klinikan tapaamisissa keskeistä on ollut uusien seurakunnan jäsenten suomen kielen oppimisen tukeminen, tutustuttaminen seurakunnan toimintaan sekä erityisesti lisäämään maahanmuuttajataustaisten seurakuntalaisten ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Kurssin vetäjinä toimivat kotouttamiseen ja Suomi2-opetukseen perehtyneet henkilöt. Kurssi on voitu toteuttaa Helsingin juutalainen seurakunnan tultua valituksi sisäministeriön vähemmistöjärjestöille suunnattuun EU-rahoitteiseen ja syrjäytymistä estävään YES7-hankekoulutukseen.

Seurakunta jatkaa klinikan järjestämistä ainakin toukokuun 2015 puoliväliin asti.

Lisätiedot: srk@jchelsinki.fi

 

suomi