Lahjoitus Helsingin synagogan julkisivun entisöinnin hyväksi

Helsingissä on vain yksi synagoga ja Pohjoismaissakin niitä on vain muutama. Pohjoismaita lukuunottamatta useimmat Euroopan vanhat synagogat tuhottiin toisen maailmansodan aikana. Suomen synagogat ovat jo senkin takia ainutlaatuisia, että ne säilyivät sota-ajan tuhoilta. Historiallisena muistomerkkinä Helsingin synagoga kuvastaa juutalaisen vähemmistön hyväksymistä osaksi suomalaista yhteiskuntaa, mitä ilmentää myös sen näkyvä sijainti kadun varrella. Synagogalla on ollut tärkeä asema juutalaisen vähemmistökulttuurin juurtumisessa Helsinkiin, sillä se ei ole ainoastaan uskonnollisen elämän keskus, vaan sen yhteydessä harjoitetaan myös paljon sosiaalista toimintaa. Autathan meitä säilyttämään ja entisöimään tämä ainutlaatuinen rakennus!
Seurakunnan varainkeräyslupa on voimassa kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta 31.3.2021 asti (RA/2019/438).

Voit tukea myös maksamalla suoraan seurakunnan varainkeräystilille Nordea  FI07 1844 3000 0078 82 haluamasi summan. Käytä viitenumeroa 110110, jos nimenomaan haluat tukea synagogan julkivisun kunnostusta. Kiitos tuestasi!