Kasvava seurakunta

Seurakuntamme on pohjoismaisista juutalaisista seurakunnista ainoa kasvava seurakunta. Kasvu on ollut lähes jatkuvaa vuodesta 1982 lähtien. Olemme vahvassa vedossa ja vahvempi kuin pitkiin aikoihin. Seurakuntamme on onnistunut siinä missä monet muut eivät. Merkittävää on tietenkin ollut uusien tulijoiden houkuttelu, mutta sitäkin tärkeämpää on vakiintuneiden seurakuntalaisten syvä kiintymys seurakuntaansa kohtaan. Monille meistä seurakuntamme on perheemme jatkumo, yhteisö ympärillä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että seurakunta kiinnostaa, oli siihen yhteydessä sitten päivittäin, vuosittain tai harvemmin. Seurakunta herättää jo ajatustasolla intohimoja ja ajatuksia, vaikka sitten vähän kauempaakin nähtynä.

Seurakuntamme nykyinen jäsenmäärä, noin 1 050 henkilöä, jakaantuu ikäryhmittäin seuraavasti:

Alle 18-vuotiaat

20,6 %

18–30-vuotiaat

15, 2%

30–45-vuotiaat

17,9 %

45–65-vuotiaat       

28,6 %

yli 65-vuotiaat

17,7 %

Yllä olevat luvut tarkoittavat lyhykäisyydessään sitä, että jokaiseen ikäryhmään mahtuu reilusti yleistäen noin viidenneksen verran seurakuntalaisia. Kun monen muun seurakunnan jäsenjakauma muistuttaa käänteistä pyramidia, on meillä enemmän pilarimainen ikäjakauma. Onnistumme siis uusiutumaan, ja tulevaisuudessakin on luvassa vahva Helsingin juutalainen seurakunta.

Kysyin muilta pohjoismaisilta seurakunnilta syitä heidän jäsenmääränsä laskuun, ja vastaukset olivat lyhykäisyydessään kaikilla aika lailla samat: ”Yleinen assimilaatio, jäsenistön enemmistö on ikääntyneitä, israelilaisia ja venäläisiä tulijoita ei seurakunta kiinnosta, nuorisoakaan ei kiinnosta.”

Omasta demografiastamme voimme itsekin nähdä, että nuoria aikuisia on suhteessa hieman vähemmän kuin muita. Ilmeisesti nuoria eroaa jonkin verran juuri aikuistuttuaan, liittyäkseen takaisin kun on aika lasten hankinnalle. Suurimpana erona muitten seurakuntien vastauksiin on ehkä, että meillä on jäsenistössä kiitettävästi israelilaisperäisiä ja venäläistaustaisiakin jonkin verran, eikä nyt ihan suuren suuresta nuorisokadostakaan voida puhua.

Vierailin taannoin Hampurissa työmatkalla ja kävin illalla töitten jälkeen tutustumassa paikalliseen synagogaan. Keskustellessani Hampurin päärabbin Shlomo Bistrizkyn kanssa, päädyimme puhumaan jäsenyydestä juutalaisessa seurakunnassa, ja hän esitti mielestäni tärkeän kysymyksen: Miksi kenenkään tulisi olla jäsen juutalaisessa seurakunnassa? Kysymys oli tietenkin retorinen, mutta yhtä kaikki tärkeä. Meille, joille jäsenyys seurakunnassa on itsestään selvä valinta, kysymys voi vaikuttaa oudolta – syitähän on monia. Kun menemme syvemmin kysymyksen ytimeen, näemme, että jokaisen yksittäisen ihmisen jäsenyys yhteisössä on monien henkilökohtaisten valintojen summa. Yksittäistä selvää vastausta on hankala antaa. Mikä inspiroi liittymään yhteisön jäseneksi? Ehkä kiinnostus aiheeseen yleisellä tasolla; jokin lämmin kokemus tai muisto lapsuudesta; suvun paine; lasten koulutus; asuinpaikan läheisyys yhteisöön; uskonnollisuus; halu kehittyä ihmisenä; taustayhteisön kaipuu tai jokin aivan eri syy. Vastauksia on todennäköisesti enemmän kuin ehtisimme kysyä kysymyksiä.

Voidaksemme edelleen kasvaa seurakuntana, on nähdäkseni tärkeää yrittää ennakoida jäsenistön tarpeet. Tässä tulemme mahdottoman ja mahdollisen risteyskohtaan. Miten ennakoida sellaista kehitystä, jota ei ole vielä tapahtunut? Millainen on mielenkiintoinen ja houkutteleva juutalainen seurakunta tulevaisuudessa?

Haluan meidän jatkavan kasvavana seurakuntana. Tähän väitteeseen on helppo samaistua, mutta se on vaikeampi toteuttaa. Kasvun ainoana moottorina voi toimia kehitys, ja tätä voimme jouduttaa toimenpiteillämme. Omana näkemyksenäni on, että ainoastaan seurakunta, jonka jäsenillä on vahva juutalainen identiteetti, voi pitää nykyiset jäsenensä ja houkutella lisää jäseniä. Verrattaessa muihin pohjoismaisiin seurakuntiin olemme olleet sopivasti avoimia ja valmiita muuttumaan, mutta toisaalta pitäytyneet juurissamme ja perinteissämme. Ehkä tässä piilee viehätysvoimamme perusta ja menestyksen avain. Katsomme eteenpäin, muisti virkeänä.

 

Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja

 

Helsingin juutalainen seurakunta - Judiska församlingen i Helsingfors - The Jewish Community of Helsinki