Svenska

Medlemskap

Alla som är enligt sin trosbekännelse är judar och bor i Finland, kan ansöka om medlemskap i Helsingfors judiska församling. Krav för medlemskap är även att personen inte samtidigt är medlem i någon annan religiös  församling eller religiöst samfund. 
Tilläggsuppgifter: srk@jchelsinki, +358 (0) 9 586 0310

Svenska